Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      OBLACIKYSLNIECKA
  1. ročník   I. (1. ročník)
  2. ročník   II. (2. ročník)
  3. ročník   III. (3. ročník)
  4. ročník   I. (4. ročník)
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, Námestie Hrdinov SNP 24, MEDZIBROD
    Námestie Hrdinov SNP 24, 976 96 Medzibrod
  • ZŠ: +421 48 418 44 46
    MŠ: +421 48 418 43 45
    ŠJ: 0907 945 218

Fotogaléria