Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      OBLACIKYSLNIECKA
  1. ročník   I.
  2. ročník   II.
  3. ročník   III.
  4. ročník   III.
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.03.2018

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, Námestie Hrdinov SNP 24, MEDZIBROD
    Námestie Hrdinov SNP 24, 976 96 Medzibrod
  • ZŠ: +421 48 418 44 46
    MŠ: +421 48 418 43 45
    ŠJ: 0907 945 218

Fotogaléria