Navigácia

Partners

Novinky

 • Milí rodičia, detičky a priatelia našej školičky,

  počas karnevalového a fašiangového mesiaca február sme naplánovali pre detičky našej školičky tieto sprievodné aktivity:

  1. ZŠ: Polročné prázdniny T: 2.2.2018
  2. ZŠ: Šk. kolo v prednese poézie a prózy HK T: 5.2.2018
  3. MŠ+ZŠ: Beseda o dentálnej hygiene DENTAL ALARM T: 8.2.2018
  4. MŠ+ZŠ: Bylinkový týždeň T: 5.-9.2.2018
  5. ZŠ: Valentínske srdiečka T: 12.-14.2.2018

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, Námestie Hrdinov SNP 24, MEDZIBROD
  Námestie Hrdinov SNP 24, 976 96 Medzibrod
 • ZŠ: +421 48 418 44 46
  MŠ: +421 48 418 43 45
  ŠJ: 0907 945 218

Fotogaléria