Navigácia

Partners


Novinky

 • Vážení rodicča,

  po konzultácii s p. starostom, ako zriaďovateľom našej školy sme dospeli k záveru, že vzhľadom na naozaj veľmi vážny stav nielen celkovo na Slovensku, ale hlavne momentálne aj v Medzibrode ohľadom nákazy občanov aj detí našej školy a škôlky vírusom COVID 19, si nemôžeme dovoliť taký risk so zdravím detí ani ostatných spoluobčanov, že by sme otvorili prevádzku materskej alebo základnej školy a ŠKD od 8.3.2021. A to ani pre výnimky pracujúcich rodičov v 1. línii alebo oboch zamestnaných rodičov.

 • Na základe rozhodnutia RÚVZ BB bol udelený zákaz vykonávať výchovno - vzdelávací proces v materskej škole pre triedy Obláčiky a Slniečka a to odo dňa posledného kontaktu v trvaní 14 dní. T.j. od 26.2. do 12.3.2021.

  Výchovno-vzdelávací proces bude obnovený od pondelka 15.3.2021 ak nebudú vydané iné optarenia Vlády SR a hlavného hygienika.

  Rozhodnutie RÚVZ si môžete stiahnuť tu:

  RUVZ_rozhodnutie_zatv.skoly__MS_27.2.-_12.3.2021.pdf

 • Na základe rozhodnutia RÚVZ BB bol udelený zákaz vykonávať výchovno - vzdelávací proces v základnej škole pre 1., 2., 3., aj 4. ročník a to odo dňa posledného kontaktu v trvaní 14 dní. T.j. od 20.2. do 5.3.2021.

  Vyučovanie bude obnovené od pondelka 8.3.2021 ak nebudú vydané iné optarenia Vlády SR a hlavného hygienika.

  Rozhodnutie RÚVZ si môžete stiahnuť tu: RUVZ_rozhodnutie_zatv.skoly_20.2.-_5.3.2021.pdf

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, MŠ a ŠKD podľa schváleného bežného prevádzkového poriadku.

  https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, Pod hôrkami 3, MEDZIBROD
  Pod hôrkami 3, 976 96 Medzibrod
 • ZŠ: +421 48 418 44 46 - 0905 971 912
  MŠ: +421 48 418 43 45
  ŠJ: 0907 945 218

Fotogaléria