Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ivana Sumráková IS Rozvrh
Riaditeľka
Triedna učiteľka: I. (1. ročník)
Triedna učiteľka: I. (4. ročník)
Vedie krúžok: Digitálny krúžok
Vedie krúžok: Informatický krúžok
Kabinet: I.trieda
ivanasumrakova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Huťková ZH Zástupkyňa
Triedna učiteľka: SLNIECKA
Zástupca v triede: SLNIECKA
Kabinet: Slniečka
zuzanahutkova@azet.sk
 
 
Lenka Alt LA Triedna učiteľka: OBLACIKY
Kabinet: Obláčiky
lenkaalt1970@gmail.com
 
 
Mgr. Drahoslava Dobošová DD Rozvrh
Triedna učiteľka: II. (2. ročník)
Vedie krúžok: Šikovníček
Kabinet: II.trieda
dada.dobosova@gmail.com
 
 
Mgr. Hana Ferencová HF Asistentka učiteľa
Kabinet: II.trieda
hanok@pobox.sk
 
 
Mgr. Miriam Kabáčová MK Triedna učiteľka: SLNIECKA
Kabinet: Slniečka
mimakb@seznam.cz
 
 
Mgr. Katarína Luptáková KL Rozvrh
Triedna učiteľka: III. (3. ročník)
Vedie krúžok: Angličtina hravo
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Vedie krúžok: Mladý vedec
Vedie krúžok: Umelecký krúžok
Kabinet: III.trieda
kalup482012@gmail.com
 
 
Soňa Pavúková SP Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD
Kabinet: I.trieda
sonapavukova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Rišová ER Učiteľka
Zástupca v triede: OBLACIKY
Kabinet: Obláčiky
egarecova@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Martin Uhrík MU Rozvrh
Učiteľ
Kabinet: III.trieda
uhrik.m@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, Námestie Hrdinov SNP 24, MEDZIBROD
    Námestie Hrdinov SNP 24, 976 96 Medzibrod
  • ZŠ: +421 48 418 44 46
    MŠ: +421 48 418 43 45
    ŠJ: 0907 945 218

Fotogaléria