Navigácia

Čím sa v našej škole riadime?

Čo ponúka naša škola

   VYUČOVACÍ ČAS

   ranná komunita:           7,30      7,45           raňajky:                   7,45   -     8,00

   vyučovací blok 2 VH:   8,00      9,30

   3. vyučovacia hodina:   9,40     10,25           behacia prestávka:  10,25  -    10,50

   4. vyučovacia hodina: 10,50     11,35

    5. vyučovacia hodina: 11,40     12,25         obed. prestávka:  12,25  -    13,00   

     

  6.VH:   13,00     13,45

  7.VH:   13,45     14,30

 

 ŠKD a záujmové krúžky:

             13,00       14,00

             14,00       15,00

              15,00       16,00

 

ČO PONÚKA NAŠA ŠKOLA?

 

Prečo dať dieťa práve do našej školy?

 

    Vaše dieťa nemusí cestovať autobusom – Vy ušetríte na cestovnom; Naša škola sa nachádza v krásnom prostredí pod horami

    Vaše dieťa už zo škôlky dôverne pozná budovu školy aj pani učiteľky, nemá teda strach  z niečoho nového;

   Úzko spolupracujeme s tunajšou MŠ – či už navštevujeme spoločne podujatia, prizývame ich na  Mikuláša, karneval, pochovávanie basy, ponúkame otvorenú hodinu pre predškolákov a  mnoho iných...

Spolupracujeme so ZUŠ Brusno. Deti zapísané na hudobný odbor (klavír), výtvarný odbor aj dramatický odbor majú vyučovanie priamo v našej škole. Úzko spolupracujeme aj pri tvorbe kultúrnych podujatí.

 

 

  Vášmu dieťaťu v malom kolektíve detí v triede môže venovať učiteľ oveľa viac času!

 

Na škole máme odbornú mobilnú počítačovú učebňu s 13 laptopmi, Hudobnú aj Výtvarnú učebňu;

  Popoludní funguje v škole 5 krúžkov: Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Športové hry,  Informatický krúžok, Digitálny krúžok, Šikovníček, Aerobic, Tanečný krúžok.  Vieme sa však prispôsobiť potrebám detí a v prípade záujmu vytvoriť aj iný krúžok;

   Telocvičňa je síce rozmerom menšia, ale je vybavená pomôckami tak, ako na veľkej škole;

   Naša škola ponúka plavecký kurz, lyžiarsky kurz a školu v prírode pre všetkých žiakov 1. – 4. ročníka;

   Naša škola je zapojená do projektov: "Modernizácia vzdelávania", "Škola podporujúca zdravie", "Počítače pre školy", "Otvorená škola" a silne sa u nás  rozvíja "Regionálna výchova", čím podporujeme u detí lásku  k rodnej dedine a  k ľudovým tradíciám;

   Nezabúdame na kultúrny život! Navštevujeme divadelné predstavenia, koncerty, a tiež aj sami  tvoríme kultúrne programy.

    Na našej škole funguje 1 oddelenie ŠKD;

     Súčasťou školy je aj vlastná školská jedáleň, kde sa majú možnosť Vaše  ratolesti najesť chutne,   zdravo a lacno!!!

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, Námestie Hrdinov SNP 24, MEDZIBROD
    Námestie Hrdinov SNP 24, 976 96 Medzibrod
  • ZŠ: +421 48 418 44 46
    MŠ: +421 48 418 43 45
    ŠJ: 0907 945 218

Fotogaléria